Nie niedobór pieniędzy na emeryturze, a utrata zdrowia po zakończeniu kariery jest obawą najczęściej deklarowaną przez dorosłych pracujących Polaków. Zachowanie zdrowia i sprawności jest najważniejszym priorytetem życiowym dla 68 proc. z nich.

Co ciekawe, na poziomie czynów takiej hierarchii wartości nie widać – w porównaniu z dorosłymi z innych krajów, dorośli Polacy mniej dbają o to, by zdrowie i sprawność zachować.

To wnioski z najnowszych, międzynarodowych badań opinii przeprowadzonych przez Centrum Badań Długowieczności i Emerytur Aegon (ACLR), które od wielu lat bada świadomość i postawy dorosłych pracujących osób z kilkunastu krajów świata.

Badacze starają się sprawdzić, jakie są ich najważniejsze plany, czego się obawiają i jak przygotowują do życia na emeryturze.

Zdrowie priorytetem

Okazuje się, że najważniejszym deklarowanym priorytetem życiowym dla Polaków jest zachowanie zdrowia i sprawności - wskazało tak aż 68 proc. ankietowanych. Na drugim miejscu w rankingu priorytetów znalazła się radość życia (59 proc. wskazań), a dopiero na trzecim rodzina (51 proc.).

Ale choć zdrowie wskazywane jest na pierwszym miejscu to jednak inne dane z tego badania pokazują, że w praktyce z dbaniem o nie różowo już nie jest.

"W Polsce mniej osób niż w pozostałych krajach objętych badaniem podejmuje aktywność prozdrowotną. Sześćdziesiąt procent (tyle co w skali globalnej) unika szkodliwych zachowań, lecz Polacy wypadają gorzej, jeśli chodzi o zdrowe żywienie (53 proc. w porównaniu z 60 proc. w skali globalnej), regularne ćwiczenia (45 proc. wobec 53 proc.) oraz uwzględnianie długofalowych konsekwencji przy dokonywaniu wyborów życiowych (39 proc. w porównaniu z 47 proc.)" – czytamy w raporcie z badania.

Kontynuując wątki związane ze zdrowiem warto dodać, że największą obawą Polaków w kontekście życia na emeryturze, wskazaną w tym badaniu, jest utrata zdrowia fizycznego – obawia się tego aż 63 proc. dorosłych Polaków. Na kolejnych miejscach znalazły się: niedobór środków finansowych (47 proc.) i niemożność pozostania aktywnym (40 proc.).

Autorzy badania podkreślają, że mediana oczekiwanej długości życia w Polsce wynosi 80 lat, zarówno w przypadku kobiet jak i mężczyzn, z czego 75 lat ankietowani spodziewają się przeżyć w dobrym zdrowiu. Jest to akurat wynik bardzo podobny do uzyskanego w innych krajach objętych badaniem. Dodajmy jednak, że w rzeczywistości, według oficjalnych danych statystycznych, kobiety w Polsce żyją średnio o kilka lat dłużej niż mężczyźni.

Jak żyć na emeryturze

W kontekście długiego i zdrowego życia warto jeszcze wspomnieć o marzeniach i aspiracjach Polaków dotyczących wieku emerytalnego.

"Polacy pragną cieszyć się czasem wolnym na emeryturze: 62 proc. pragnie podróżować, 61 proc. chciałoby spędzać więcej czasu z rodziną i znajomymi, a 53 proc. pragnie zająć się nowym hobby" – czytamy w raporcie z badania.

Z badania wiadomo też, jakie inwestycje i modyfikacje są zdaniem Polaków konieczne, aby mogli spędzić starość w swoim własnym domu. Są to przede wszystkim: odpowiednie przystosowanie łazienki (56 proc. wskazań) oraz kuchni (47 proc.).

Na koniec warto zwrócić uwagę jeszcze na jeden ciekawy wniosek z tej ankiety. Chodzi o podejście Polaków do zaangażowania i pracy na rzecz społeczności. Na pytanie o główne priorytety życiowe na ten rodzaj aktywności wskazało zaledwie 18 proc. Polaków, podczas gdy średnia dla wszystkich badanych krajów wyniosła 24 proc. Nic zatem dziwnego, że na liście planów i aspiracji emerytalnych tylko 13 proc. ankietowanych Polaków zaznaczyło chęć udzielania się w formie wolontariatu, wobec 27 proc. średnio na świecie.

Tymczasem wiadomo, że osoby, które w starszym wieku są aktywne społecznie, z reguły cieszą się lepszym zdrowiem (nie tylko psychicznym) aniżeli osoby samotne i mało aktywne.

Omawiane badanie przeprowadzone zostało na łącznej próbie 16 tys. osób z 15 krajów (Polski, Węgier, Australii, Brazylii, Kanady, Chin, Francji, Niemiec, Indii, Japonii, Holandii, Wielkiej Brytanii, USA, Hiszpanii i Turcji). W każdym kraju ankietowanych było co najmniej 1000 osób, z czego 90 proc. stanowiły osoby pracujące, a 10 proc. osoby na emeryturze.

Możesz ocenić ten artykuł:
Wiktor Szczepaniak

Wiktor Szczepaniak

Dziennikarz, absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od wielu lat pracuje w ogólnopolskich mediach, specjalizując się najpierw w dziennikarstwie ekonomicznym (Puls Biznesu), a obecnie naukowym i medycznym. Posiada kilkuletnie doświadczenie w działalności public relations (Instytut Żywności i Żywienia). Interesuje się różnymi aspektami i uwarunkowaniami zdrowia, w tym zwłaszcza profilaktyką zdrowotną, psychologią zdrowia i medycyną spersonalizowaną, a także wpływem mediów na zdrowie publiczne.